29 Şubat 2016 Pazartesi

Kıbrıs, Irak, AB Üyeliği Meseleleri Üzerine - Ocak 2004


Avrupa Birliği'nin şu anda bizlerin pek anlamadığımız izlenimini edindiğim bir yaklaşımıyla gündeme aldığı 1 Mayıs 2004 tarihi, Kıbrıs Adası hakkında düşünmemizi ve tarihteki olayları hatırlamamızı gerekli kılıyor.


İTALYA - OSMANLI - İNGİLTERE

Akdeniz'deki Yunan yerleşim merkezleri İtalyan şehir devletlerinin kontrolünde iken, dönemin davranışlarına uygun olarak 1570 yılında Venediklilerden alınan Kıbrıs Adası'nı Osmanlı Devleti'nin 4 Haziran 1878 tarihinde İngilizlere hangi zorlamalar sonucunda ve nasıl bıraktığını hatırlamamız gerekiyor.


ELE GEÇİRME MODELİ

1964-1967 yıllarında Kıbrıs Adası'nda yaşananlar, Osmanlı Devleti'ni parçalamak isteyen Batı ve Orta Avrupa ülkeleri ile Rusya'nın Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Lübnan, Suriye, Mısır'da sonuçlandırdıkları, ama 1893 - 1914 arası Ermeniler ve 1984 - 2002 arasında Kürtler için sonuçlandıramadıkları bir modele uyuyor:
1. Farklılığı vurgula, geliştir.
2. Karışıklık çıkar, kanlı çatışmalara yol aç.
3. Merkezî yönetimin müdahalesini engelle ve kendi güçlerini gönder.
4. Araziyi merkezden ayır.

Türkiye Cumhuriyeti, 1974 müdahalesini niçin yaptı? Müdahale edilmeseydi, yukarıdaki modele göre Kıbrıs Adası'ndaki Türk toplumu adadan atılacak ve Ada Yunanistan'ın parçası olacaktı. Bunu Türkiye Cumhuriyeti niçin engelledi?

Hangi "Demokrasi ve Hürriyet" kavramları bu davranışı eleştirebilir?


PAYLAŞIM MODELİ ve UÇUK BİR SENARYO

Osmanlı topraklarının paylaşımında göz önüne alınan denge prensibine göre, örneğin, Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek'i işgal ederken, Rusya'nın Bulgaristan'ı, İtalya'nın Kuzey Afrika'yı, Fransa'nın Suriye'yi kontrol etmesine diğerleri ses çıkarmıyor.

Bugün, bizim dışımızda yapılmış bir anlaşma ile, İngiltere (daha sonra AB) Basra bölgesini, AB Kıbrıs'ı, ABD Kuzey Irak'ı kendi kontrollerine almak istiyorlarsa, ve bu pazarlığın parçası olarak, DEHAP'ın %65 - 70 oy aldığı bölgelerdeki Kürtler ile Kuzey Irak'taki Kürtler - Romanya'nın ortaya çıkışında kullanılan yöntem ile (Eflak ve Boğdan Beyliklerinin aynı kişiyi başlarına seçmeleri) - Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nden seçilmiş bir belediye başkanını (!) kendi yöneticileri seçerlerse ve birleşme isterlerse "AB üyeliği kıskacına alınmış" Türkiye "Irak'taki ABD askerleri varlığı" ile ne yapacak?..


İNGİLTERE, FRANSA, RUSYA VE TÜRKİYE

İngiltere, Kıbrıs Adası'nda hangi demokratik değerlere göre üs bulundurabiliyor?
Fransa, neye dayanarak Endonezya'nın dibinde ve Orta Amerika'da topraklara sahip?
Rusya, Gürcistan'daki üslerini boşaltmak için nasıl 500 milyon $ isteyebiliyor?

Geçen yüzyıllardan kalan emperyalist güçlerine dayanarak..

Türkiye'nin AB üyeliğini çok istiyor olması, Türkiye üzerinde hangi oyunların oynanabileceğini düşünmemizi engellememeli.


20 Ocak 2016 Çarşamba

Bir Zamanlar ABD: 1870 - 1873

Charles Weingartner,
Mutterings: Basic Backwardness
The English Journal, Vol. 65, No. 8 (Nov., 1976), pp. 12-14


"In 1870, the Dean of the Harvard medical school
declared that "written examinations could not be
given because most of the students could not write
well enough." Harvard did not have an open
admissions policy in 1870, please note. And, in 1873,
Francis Wayland Parker presented the following
report to the Quincy, Massachusetts, school board:
The pupils could parse and construe sentences and
point out the various parts of speech with great facility,
repeating the rules of grammar applicable in each
case, yet were utterly unable to put this theoretical
knowledge to any practical use, as they showed when
called upon to write an ordinary English letter."

5 Ocak 2016 Salı

Petrol Fiyatı 25 $/varil

Petrol fiyatı 25 $/varil güzel fiyat.
Buna göre pazarları seçmeliyiz.

2016 TL/$, TÜFE, ÜFE Tahminleri

12 aylık birikimli değişim

2 Ocak 2016 Cumartesi

Tartışma Grubuna Üye Olabilirsiniz

https://groups.yahoo.com/neo/groups/anayasa_TR/info

Makaleler okuyup tartışacağız....

29 Kasım 2015 Pazar

Louisiana Batıyor....http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/02/magazine/mag-oil-lawsuit.html?_r=0

You Build Your Mind!

The New York Times Magazine October 5, 2014
Marilynne Robinson's teachers:
"You have to live with your mind your whole life. You build your mind; so, make it into something you want to live with. Find a road to a self that learns a new language: your own language. So, read a lot, think a lot."

Venedik'te Gondolcu Olmak...

2014 Ekim ayında Venedik'te lisanslı 400 gondolcu varmış. 45 dakikalık gezinti için 80 € alıyorlarmış.
Bir yeni gondolun fiyatı 35.000 €, yıllık bakım/onarım masrafları 5.000 € imiş.

Gondolcu olmak için kanallarda sürüş imtihanı ile Venedik tarihi hakkındaki sözlüyü geçtikten sonra üç aylık sanat, tarih ve dil kursuna katılmaları gerekiyormuş. 3 dil konuşabilmeleri isteniyormuş.

Son adımda yazılı bir imtihanı geçip altı kişiyi Venedik lagünleri ile kanallarında gezdirmeleri gerekiyormuş.

17 Ekim 2015 Cumartesi

Sağlık Kuruluşları ve Profesyonel Futbol

Sağlık kuruluşlarının profesyonel futbol kulüplerinin sponsoru olmaları çok yanlış.
Kanunla yasaklanmalı.
Sağlık kuruluşları masraflarını kısmak kaygısını sürekli taşımalı...